WEB MANUÁL VZÁJOMNEJ INFORMOVANOSTI
V ROZVOJI CESTOVNÉHO RUCHU
česko-slovenské prihraničie
Těšínske Beskydy - Horné Kysuce

Projekt "KONCEPCE ČR-SR PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA CESTOVNÍ RUCH"


Motto: KĽÚČOM K ÚSPECHU NIE SÚ PENIAZE, ALE SPOLUPRÁCA
CO-OPERATION IS THE KEY