WEB MANUÁL VZÁJEMNÉ INFORMOVANOSTI
V ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU
česko-slovenské příhraničí
Těšínské Beskydy - Horné Kysúce

Projekt "KONCEPCE ČR-SR PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA CESTOVNÍ RUCH"


Motto: KLÍČEM K ÚSPĚCHU NEJSOU PENÍZE ALE SPOLUPRÁCE
CO-OPERATION IS THE KEY